Lediga jobb Nynäshamns kommun, Socialförvaltningen i Nynäshamn

Se alla lediga jobb från Nynäshamns kommun, Socialförvaltningen i Nynäshamn. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Nynäshamn som finns inom det yrket.

MAS / kvalitetsutvecklare

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg. Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångf... Visa mer
Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg.

Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångfald bidrar till. Läs mer om kommunen på www.nynashamn.se

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionshinder, barn, ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare samt personer med beroendeproblematik.
Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete. Vi lägger stor vikt vid att möta den enskilda människan med respekt och uppmuntrar personers förmåga att ta ett eget ansvar.


ARBETSUPPGIFTER
Denna tjänst är en delad tjänst och du kommer att arbeta både som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och som kvalitetsutvecklare. Tjänsten är placerad vid socialförvaltningens centrala administration.

I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska har du tillsammans med verksamhetschefen ett övergripande ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Du är kommunens sakkunnige inom hälso- och sjukvårdsområdet och i arbetet ingår att granska och följa upp verksamheterna utifrån lagkrav samt föreslå förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister.

Du utarbetar riktlinjer, rutiner och instruktioner, analyserar patientsäkerhetsarbetet och drar slutsatser som kan användas i verksamheterna för att förbättra patientsäkerheten samt är rådgivande till nämnden och verksamheterna i hälso- och sjukvårdsfrågor. Du tar emot, utreder och anmäler allvarliga risker och vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt analyserar och utvecklar avvikelsehanteringen.
I arbetet ingår att delta i upphandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet, att ingå i MAS-nätverk och kontinuerligt samverka med interna och externa parter. Du kommer att tillhöra ledningsgruppen.

I rollen som kvalitetsutvecklare samarbetar du med övriga funktioner vid administrationen och i hälso- och sjukvårdsenheten kring frågor som övergripande rör kvalitet. Du är delaktig i arbetet med att beskriva och utveckla processer i kvalitetsledningssystemet Stratsys. Du ska besvara remisser och skriva tjänsteutlåtanden utifrån uppdraget. I dina arbetsuppgifter ingår också omvärldsbevakning och att delta i uppföljningar av till exempel avtal och verksamheter.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Du har flerårig erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvård. Arbetet kräver god kunskap om lagar och föreskrifter inom området.

Du har vana av kvalitetsarbete och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer har du en god pedagogisk förmåga.

Du är självgående, strukturerad, kvalitetsmedveten och har lätt att samarbeta.
Datavana är ett krav och har du erfarenhet av elektronisk katalog, kvalitetsledningssystemet Stratsys och ärendehanteringssystemet Public 360 är detta meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Provanställning kan komma att tillämpas.

ÖVRIGT
För att möjliggöra en effektiv och rättvis bedömning av inkomna ansökningar ber vi dig att göra en digital ansökan via länk och noggrant fylla i efterfrågade uppgifter. Vi går igenom ansökningarna löpande.

Om du behöver hjälp med hur du söker en tjänst, kontakta supporten på 0771-693 693. Har du frågor om tjänstens innehåll kontakta namngiven person i annonsen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Avdelningschef för Individ - och familjeomsorgen (IFO - chef)

Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. I alla kommuner är du med och bidrar till något större, hos oss kan du dessutom följa resultatet av ditt arbete på nära håll. I Nynäshamns kommun är det både nära till samverkan, påverkan och beslut, och nära till invånarna. Det bidrar till att ditt arbete både... Visa mer
Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. I alla kommuner är du med och bidrar till något större, hos oss kan du dessutom följa resultatet av ditt arbete på nära håll. I Nynäshamns kommun är det både nära till samverkan, påverkan och beslut, och nära till invånarna. Det bidrar till att ditt arbete både känns meningsfullt och berikande. Att jobba med människor i en politiskt styrd organisation innebär att du behöver vara flexibel och ha förmågan att snabbt styra om, alltid med kommuninvånarnas bästa i fokus.

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med beroendeproblematik. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete. Socialförvaltningen är i dagsläget organiserad i fyra avdelningar, Individ och familjeomsorgen (IFO), myndigheten för äldre och funktionshinder, äldreomsorgen egen regi samt funktionshinderområdet egen regi.

Vi har under den senaste tiden gjort förändringar i vår organisation och söker därför flera chefer som vill vara med på vår förändringsresa. Vi söker bland annat en avdelningschef som vill ta över det stimulerande uppdraget att leda och utveckla individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen i Nynäshamns kommun. Det finns för rätt person alla möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av inte bara avdelningen utan hela tjänstemannaorganisationen framöver.

Inom IFO arbetar cirka 70 medarbetare fördelade på tre enheter inom myndighet och utförare för vuxen respektive barn och ungdom. Inom IFO vuxen finns två enheter. En enhet för myndighet som omfattar beroendevård, försörjningsstöd, boendefrågor mm men även boenden i egen regi. Den andra enheten är en utförardel som har i uppdrag att ge stöd till personer med försörjningsstöd att komma ut i egen försörjning. Inom barn och ungdom finns en samlad enhet för både myndighet och utförardel.

Avdelningens enhetschefer rapporterar direkt till IFO-chef som är underställd förvaltningschef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp.


ARBETSUPPGIFTER
Som IFO-chef kommer du att arbeta övergripande med strategi och planering för att driva, utveckla och konstant utvärdera vår verksamhet mot uppsatta mål. Du har ansvar för verksamhetens kvalité, de ekonomiska ramarna, resultat, personal och arbetsmiljö samt att detta följer de politiska målen såväl som gällande lagstiftning.

I utvecklingsarbetet ser vi gärna att du tar ansvar för att utmana och vara kreativ och hitta nya vägar och evidensbaserade metoder tillsammans med enhetschefer och gruppchefer inom avdelningen. Ett tydligt brukarperspektiv är viktigt i arbetet.
De tre enheter som idag finns inom IFO är till del frikopplade från varandra och en uppgift för vår nya IFO-chef blir att ena avdelningen och stärka gemenskapen.
Vi står också inför en spännande framtid där digitalisering och arbete med välfärdsteknologi blir allt viktigare och vi hoppas att vår nya IFO-chef vill driva detta utvecklingsarbete framåt.

Du kommer att ha många interna kontakter på den egna förvaltningen men det ingår även att se till och skapa långsiktigt och hållbart samarbete och relationer till de andra förvaltningarna. I arbetet ingår även en hel del externa kontakter och nätverk med övriga Södertörnskommuner och samordningsförbundet på östra Södertörn. Ett viktigt åtagande är att se möjligheterna till samverkan mellan kommunerna och andra huvudmän exempelvis med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget.

Som avdelningschef ingår det beredning och i vissa fall föredragning av ärenden till socialnämnden. Du kommer tillsammans med ledningen även att utveckla hållbara strategier för ett hälsosamt arbetsliv inom socialförvaltningen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan för verksamhetsområdet lämplig högskoleutbildning.

Du ska ha flera års erfarenhet av ledande position med verksamhets- ekonomi- och personalansvar samt gedigen kunskap av myndighetsutövning inom socialtjänstens område. Du är väl förtrogen med organisatoriska och strategiska frågor, kvalitetsfrågor och lagstiftningen inom socialtjänsten. Du har dokumenterat god ledarförmåga och är van att leda chefer.

Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation och har en dokumenterad ledarskapsutbildning.

Dina kunskaper i svenska språket är mycket goda i såväl tal som skrift, detta för att kunna kommunicera med interna och externa samarbetspartners samt att kunna skriva och föredra inför nämnd. Vi vill också att du känner dig bekväm med det engelska språket i både tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper ser vi det som meriterande.

Du bör ha grundläggande datorkunskaper samt intresse av att utveckla den digitala kommunikationen inom avdelningen för att underlätta för våra medborgare och öka tillgängligheten.

Du är tydlig och trygg i din chef- och ledarroll och har förmåga att stötta och inspirera medarbetare i såväl dagligt arbete som i utvecklingsarbete. Vidare arbetar du utifrån ett ekonomiskt perspektiv där du genom väl avvägda beslut, ditt goda omdöme samt kreativa lösningar fortsätter att vidareutveckla verksamheterna så att vi når våra gemensamma mål. Som person har du en tydlig värdegrund där du tror på människans egna resurser.


ÖVRIGT
För att möjliggöra en effektiv och rättvis bedömning av inkomna ansökningar ber vi dig att göra en digital ansökan via länk och noggrant fylla i efterfrågade uppgifter. Vi går igenom ansökningarna löpande.

Om du behöver hjälp med hur du söker en tjänst, kontakta supporten på 0771-693 693. Har du frågor om tjänstens innehåll kontakta namngiven person i annonsen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Socialsekreterare till Försörjningsstöd för nyanlända

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg. Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångf... Visa mer
Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg.

Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångfald bidrar till. Läs mer om kommunen på www.nynashamn.se

Vill du som socionom få möjlighet till god utveckling och vidareutbildning inom individ- och familjeomsorgen för vuxna i Nynäshamns kommun? Har du en passion för att hjälpa personer i utsatta situationer och verkligen kunna göra skillnad? Då är du den nyckelpersonen som vi söker!

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionshinder, barn, ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare samt personer med beroendeproblematik.
Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete.

Vi lägger stor vikt vid att möta den enskilda människan med respekt och
uppmuntrar personers förmåga att ta ett eget ansvar.

Socialförvaltningen är i dagsläget organiserad utifrån fyra avdelningar; Myndigheten för Äldre och funktionshinder, Äldreomsorgen, Vuxen- och funktionshinderområdet samt Individ- och familjeomsorgen. Individ- och familjeomsorgen består av Enheten för vuxna, Enheten för Barn och ungdom samt Enheten för Arbete och Rehab.

Inom Enheten för vuxna arbetar 40 medarbetare som leds av en enhetschef. Enheten arbetar med myndighetsutövning och är indelad i två grupper; försörjningsstöd samt missbruk, våld i nära relation och boende. Försörjningsstöds huvudsakliga arbete består av att pröva rätten till bistånd och att hjälpa människor till egen försörjning så att människor ska kunna leva ett självständigt liv.

Under sommarmånaderna juni-augusti arbetar vi 35-timmarsvecka mot annars 40 timmar. Vi har förmånen till friskvårdstimme/friskvårdspeng.

ARBETSUPPGIFTER
Gruppen för nyanlända består av tre mycket engagerade socialsekreterare som ständigt utvecklar arbetet, så att utredningar och bedömningar ska kunna genomföras rättssäkert och effektivt. Gott bemötande och tydlig information är viktiga ingredienser i detta arbete.

Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att bestå av handläggning av löpande försörjningsstöd. Ansökningar ska utredas och beslut fattas om rätten till ekonomiskt bistånd. Inom ramen för uppdraget ingår även att:

* Stödja och vägleda nyanlända i Nynäshamns kommun.
* DROP-In verksamhet samt enskilda besök med hjälp av tolk
* Arbeta motiverande utifrån individuella förutsättningar och behov för att stödja den enskilde till egen försörjning.
* Samverka med andra myndigheter och aktörer både internt och externt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomutbildning alternativt en motsvarande akademisk utbildning med erfarenhet från myndighetsutövning.

DU har ett stort intresse av att arbeta med personer i utsatta situationer. Tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller nyanlända är meriterande. Vi ser gärna att du har god kännedom om socialtjänstlagen.

Dina kunskaper i svenska är mycket goda i såväl tal som skrift för att kunna kommunicera med interna och externa samarbetsparter samt för att kunna dokumentera. Har du ytterligare språkkunskaper ser vi det som ett plus.

Du bör ha minst grundläggande datakunskaper då tjänsten innebär dokumentation och rapportering i olika system. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.

Som person har du ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och arbetskamrater. Då du använder dig själv som redskap är det viktigt att du är stabil med god självinsikt. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du är bra på samarbete och samverkan.

Vi lägger stor vikt vid att bemöta den enskilda människan med respekt!

B-körkort är önskvärt men ej ett krav.

ÖVRIGT
För att möjliggöra en effektiv och rättvis bedömning av inkomna ansökningar ber vi dig att göra en digital ansökan via länk och noggrant fylla i efterfrågade uppgifter. Vi går igenom ansökningarna löpande.

Om du behöver hjälp med hur du söker en tjänst, kontakta supporten på 0771-693 693. Har du frågor om tjänstens innehåll kontakta namngiven person i annonsen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre