Lediga jobb Nynäshamns kommun, IFO myndighet vuxna i Nynäshamn

Se alla lediga jobb från Nynäshamns kommun, IFO myndighet vuxna i Nynäshamn. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Nynäshamn som finns inom det yrket.

Föreståndare till nytt stödboende

Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. I alla kommuner är du med och bidrar till något större, hos oss kan du dessutom följa resultatet av ditt arbete på nära håll. I Nynäshamns kommun är det både nära till samverkan, påverkan och beslut - och nära till invånarna. Det bidrar till att ditt arbete båd... Visa mer
Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. I alla kommuner är du med och bidrar till något större, hos oss kan du dessutom följa resultatet av ditt arbete på nära håll. I Nynäshamns kommun är det både nära till samverkan, påverkan och beslut - och nära till invånarna. Det bidrar till att ditt arbete både känns meningsfullt och berikande. Att jobba med människor i en politiskt styrd organisation innebär att du behöver vara flexibel och ha förmågan att snabbt styra om, alltid med kommuninvånarnas bästa i fokus.

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med beroendeproblematik. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete. Socialförvaltningen är i dagsläget organiserad i fyra avdelningar, Individ och familjeomsorgen (IFO), myndigheten för äldre och funktionshinder, äldreomsorgen egen regi samt funktionshinderområdet egen regi.

Inom IFO arbetar cirka 70 medarbetare fördelade på tre enheter inom myndighet och utförare för vuxen respektive barn och ungdom. Inom IFO vuxen finns två enheter. En enhet för myndighet som omfattar beroendevård, försörjningsstöd, boendefrågor mm. Den andra enheten är en utförardel som har i uppdrag att ge stöd till personer med försörjningsstöd att komma ut i egen försörjning. Inom barn och ungdom finns en samlad enhet för både myndighet och utförardel.

Under våren 2019 skall ett stödboende för personer med beroendeproblematik öppna och vi söker nu en föreståndare till boendet. Stödboendet planeras i de lokaler som idag inhyser ett stödboende för ensamkommande då detta stödboendes behov av platser kraftigt har minskat och troligen kommer att fortsätta att minska. De två verksamheterna kommer att vara skilda åt och ligga på olika våningsplan med olika ingångar men föreståndaren kommer att ansvara för båda verksamheterna. Till att börja med planeras 11 platser i stödboendet för personer med beroendeproblematik men dessa kommer vartefter att kunna utökas.

I planeringen finns också möjlighet att sälja platser till närliggande kommuner för att säkerställa en effektiv lokalanvändning. På stödboendet för ensamkommande bor idag 15 ungdomar.

Stödboendet ska ha ett nära samarbete med strukturerad öppenvårdsbehandling och/eller annan sysselsättning/arbetsmarknadsinsatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Insatsen är en del av vårdkedjan, är behovsprövad och biståndsbedömd utifrån Socialtjänstlagen.
Den primära målgruppen för stödboendet är män och kvinnor som är 18 år och äldre med missbruks- och beroendeproblematik och hemlöshet. Boendet kommer också att fungera som ett utslussningsboende för klienter som varit placerade på annan ort under en tid. Stödboendet kan också komma att fungera som ett alternativ för personer som har ett mer självständigt boende men återfallit och tappat kontrollen över sitt missbruk och riskerar att bli av med sitt boende.

Verksamhetens syfte är att den boende ska kunna leva ett drogfritt och självständigt liv och vara kvar på hemmaplan, ändra livsstil och bli självförsörjande. Genom stödboendet kan den enskilde på ett enkelt sätt upprätta och hålla fast vid andra nödvändiga vård- och stödinsatser från kommun och landsting på hemmaplan. Närheten till alla nödvändiga samverkanspartners är viktiga och behandlingen kan genomföras utan att behöva vänta in nästa steg i vårdkedjan.

ARBETSUPPGIFTER
Dina huvuduppgifter blir att leda och styra verksamheten med personal- och arbetsmiljöansvar samt budgetansvar. Du kommer vara en del av IFO-Vuxens ledningsgrupp, där du deltar aktivt i det strategiska arbetet tillsammans med de övriga verksamhetscheferna på enheten.

Då stödboendet inte öppnat än kommer en initial arbetsuppgift vara att rekrytera personal och starta upp boendet.

Det kommer att ställas höga kvalitetskrav med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Verksamheten kommer ha ett heltäckande ansvar och hela tiden arbeta med individens nästa steg. Allt för att individerna skall komma vidare och utvecklas till en högre grad av självständighet.

Boendet ska vara drogfritt och upplevas som en trygg plats. En stor utmaning är att planera hem de klienter som bott på annat boende i annan ort under många år.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan för verksamhetsområdet lämplig högskoleutbildning.

Du skall ha mångårig erfarenhet av liknade arbetsuppgifter samt tidigare ledarerfarenhet inom arbetsområdet. Meriterande är tidigare erfarenhet av myndighetsutövning, samt erfarenhet av både kommunal och privat verksamhet.

Du bör vara van vid att arbeta i någon form av verksamhetssystem, och din dokumentationsförmåga skall vara god. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, andra språk är meriterande. B-körkort är ett krav.

För tjänsten ser vi någon som är trygg och stabil med god självinsikt, som tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Föreståndaren måste kunna arbeta bra tillsammans med andra, lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är också viktigt att föreståndaren är flexibel, snabbt kan ändra sitt syn- och förhållningssätt samt ser möjligheterna i förändringar. Slutligen är det också av vikt att den som söker är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.

ÖVRIGT
För att möjliggöra en effektiv och rättvis bedömning av inkomna ansökningar ber vi dig att göra en digital ansökan via länk och noggrant fylla i efterfrågade uppgifter. Vi går igenom ansökningarna löpande.

Om du behöver hjälp med hur du söker en tjänst, kontakta supporten på 0771-693 693. Har du frågor om tjänstens innehåll kontakta namngiven person i annonsen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Boendekonsulent / utredare sociala kontrakt

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg. Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångf... Visa mer
Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg.

Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångfald bidrar till. Läs mer om kommunen på www.nynashamn.se

Ett jobb nära människan med möjlighet att utveckla ditt eget arbete!

Vi som jobbar här delar viljan och ambitionen att ge den bästa servicen till Nynäshamnsborna. Hos oss jobbar utförare, beställare, och ledare tätt ihop. Det är alltid nära till samarbete vilket skapar större möjligheter för dig att påverka livet för enskilda individer.

Är du utbildad socionom och gillar att bidra till ett professionellt och empatiskt bemötande till människor i svåra situationer? Har du erfarenhet av arbete med vuxna människor och deras familjer som lever i utsatta situationer? Då vill vi att du söker jobbet!

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare samt personer med beroendeproblematik. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete. Socialförvaltningen är i dagsläget organiserad utifrån två avdelningar; Myndigheten för äldre och funktionshinder och Myndighet Individ och familj.

Inom IFO vuxenområdet arbetar 40 medarbetare och leds av en enhetschef samt två gruppchefer. Enheten arbetar med myndighetsutövning och är indelad i två gruppområden; nybesöks-mottagningen/löpande försörjningsstöd, flykting och beroende, våld i nära relation samt boende.

Enhetens huvudsakliga arbete består av att hjälpa människor att klara sin försörjning själv och kunna leva ett självständigt liv.

Boendeteamet består idag av tre Boendekonsulenter som arbetar med att utreda behov av socialt kontrakt, korttidskontrakt, verkställa beslut gällande socialt kontrakt, korttidskontrakt och jourbostad. Boendekonsulenten arbetar mot medborgare i vräkningsförebyggande syfte och med klienter/hyresgäster från alla socialtjänstens målgrupper. I Boendeteamet finns även två vaktmästare och en vägledare mot målgruppen nyanlända. De jobbar även nära en projektansvarig för ett §37 projekt.

Boendeteamet söker nu en utredande socialsekreterare alternativt Boendekonsulent för att utreda behov av socialt kontrakt inom målgrupp flykting. Tjänsten är en tillfällig utökning på 6 månader.ARBETSUPPGIFTER
I rollen som Boendekonsulent/socialsekreterare ingår det att:

- Utreda behovet av bostad genom insatsen socialt kontrakt följa upp verkställda beslut

- Bedöma behov gällande tillfällig boendelösning/korttidskontrakt i samråd med gruppchef samt följa upp verkställda beslut

-Bedöma behov och följa upp beslut om i samråd med gruppchef

- Tillsammans med klient/hyresgästen skriva handlingsplan med syfte att anskaffa egen bostadslösning och regelbundet följa upp dem

-Verkställa beslut om socialt kontrakt, etableringskontrakt och korttidskontrakt

-In och utflyttsbesiktningar

-Debitering av hyror och övriga kostnader

-Säkerställa att klient/hyresgäst följer villkor, har hemförsäkring, aktivt söker egen bostad, stödja i bostadssök, ansökning om bostadstillägg

- Samarbeta och samverka i enskilda ärenden och övergripande frågor, med andra aktörer inom och utanför kommunen

-Arbeta vräkningsförebyggande för medborgare i kommunen

- I tjänsten ingår det resor till bostäder både inom och utom kommunen så B-körkort är ett krav


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning, i första hand som socionom eller likvärdig utbildning alternativt mångårig arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning och utredande arbete inom socialtjänsten, med erfarenhet av flykting, bostadssociala frågor och biståndsbedömning gällande socialt kontrakt.

Du har även mycket god erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt har utbildning inom Jordabalken, Hyresrätt, hyreslagstiftning för socionomer.

Meriterande är om du har kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning inom målgruppen flykting; ABO, EBO, ensamkommande, Anhöriginvandring.

Dina svenska kunskaper är mycket goda i såväl tal som skrift för att kunna kommunicera med interna och externa samarbetspartners samt att kunna dokumentera. Har du ytterligare språkkunskaper är detta ett stort plus.

Vidare bör du ha minst grundläggande datakunskaper då tjänsten innebär dokumentation och rapportering i olika system.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.

B-körkort är ett krav då många resor i tjänsten ingår för hembesök, uppföljningar både inom och utom kommunen.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram. Du är bekväm i arbetet med andra människor, är lyhörd och smidig i ditt förhållningssätt. För att lyckas i rollen är du ansvarskännande och har god förmåga att hantera pressade situationer.


ÖVRIGT
För att möjliggöra en effektiv och rättvis bedömning av inkomna ansökningar ber vi dig att göra en digital ansökan via länk och noggrant fylla i efterfrågade uppgifter. Vi går igenom ansökningarna löpande.

Om du behöver hjälp med hur du söker en tjänst, kontakta supporten på 0771-693 693. Har du frågor om tjänstens innehåll kontakta namngiven person i annonsen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre